Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоНовиниПодкрепа от Европейския фонд за регионално развити...


Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

18.09.2020

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура BG16RFOP002-2.073, Проект „Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVIT-19”. Срокът за приключване на договора е 14.12.2020г. Общата сума на проекта е 10 000.00 лева, от които 8 500.00 лева европейско финансиране и 1 500.00 лева национално съфинансиране. Благодарим на институциите от Европейския съюз за финансовата подкрепа! Екипът на КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД

всички новини
 Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават