Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоУправление


Образователна и професионална квалификация на мениджърите на “Колбис АД"

1. Константин Колев
Длъжност:......... Изпълнителен директор на Колбис АД.
Образование:.... висше, ВМЕИ – София, 1982г., специалност Изчислителна техника.
Специалист:...... цифрова и аналогова копирна техника марка Xerox, компютърна техника IBM, софтуер Microsoft, финишингови устройства Pitney Bowes и CP Bourg, непрекъсваеми токозахранващи устройства PowerWare.
   

2. Боряна Колева
Длъжност:......... Изпълнителен директор на Колбис АД - финанси и администрация.
Образование:.... висше икономическо, ВИИ - София, 1984г., специалност Организация и управление
Специалист:...... Фирмено управление, финанси и маркетинг.
   

3. Ваньо Христов
Длъжност:......... Директор Дирекция Информационни технологии
Образование:.... висше, ВМЕИ – София, 1989г., специалност Изчислителна техника
Специалист:...... цифрова и аналогова копирна техника марка Xerox, компютърна техника IBM, софтуер Microsoft, финишингови устройства Pitney Bowes и C P Bourg, непрекъсваеми токозахранващи устройства PowerWare.
   

4. Пенка Цонова
Длъжност:......... Директор "Централни доставки и логистика" на Колбис АД.
Образование:.... висше икономическо, ВИИ - 1984, специалност Икономика и организация на материално-техническото снабдяване
Специалист:...... Логистика, консумативи и резервни части за Xerox, IBM, Pitney Bowes, C P Bourg, PowerWare; хартий Xerox.
Служители:....... 4

5. Добрина Колева 
Длъжност:......... Директор "Производство"
Образование:.... висше, ВМЕИ – София, 1973г., специалност Електрически машини и апарати
Специалист:...... цифрова и аналогова копирна техника марка Xerox, компютърна техника IBM, софтуер Microsoft, финишингови устройства Pitney Bowes и C P Bourg, непрекъсваеми токозахранващи устройства PowerWare.
   

 

 
   
   
   
   

 

 


 

 

 Новини


18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават