Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
начало Xerox центрове


Веригата Xerox документни центрове

Развитието на "Колбис" АД и дружествата партньори е в посока изграждане на документни центрове в големите градове, като тези документни центрове са част от планираното изграждане на регионални интеграционни центрове на дружеството в страната.

Производството в центровете на Колбис е с използуването на най-съвременни информационни технологии.

Чрез регионалните структури ще бъде даден достъп на обществеността до различни скъпоструващи високи технологии – мейлинг системи, издателски системи, трансфер на чертежи и документи през Интернет и тяхното отпечатване и др.

Системата ни от Документни центрове е Back up за нашите клиенти. Там те могат да поръчат изработването и тиражирането на продукт, който за тях е епизодичен или изобщо е единичен и за който не си струва да инвестират в машини. Цените за клиенти, на които сме реализирали системни решения, са преференциални.

Дирекция "Производство"

Директор - Добрина Колева

НДК Принт център

тел./факс: (02) 952 64 24, 952 24 01

GSM: 088 334747

e-mail: ina@kolbis.bg

 Новини


28.10.2021
ПОДКРЕПА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

На 19.10.2021г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ...
14.05.2021
КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД отбелязва 30 години успешна дейност

През месец МАЙ 2021г. се навършват 30 години от началото на нашата дейност.Благодарим на всички наши клиенти и партньори за доверието в нас.С годрост продължаваме НАПРЕД. ...
18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават