Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоСтраната


Адрес: гр.София 1202 ул. "Кирил и Методи" 47

Директор "Централни доставки и логистика": Пенка Цонова

тел: (02) 933 99 22

факс: (02) 933 99 23

Заявки и фактуриране: Мария Гаристова

тел: (02) 933 99 59, 933 99 54 

e-mail: maria_g@kolbis.bg

 

 Новини


18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават