Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоЗаявки за сервиз


При необходимост от намеса на сервизен специалист се обръщайте към:

Мария Гаристова

933 99 59, 933 99 54

Чавдар Бошнаков

тел: 0888 33 47 37

Ваньо Христов

тел: 0888 91 42 74

 Новини


18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават