Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоРеференции


Отзиви

"... Във връзка с работата ни по реконструкция на летище София се наложи изработване на голям обем документация в кратки срокове. Обърнахме се към Колбис АД. Получихме експресно обслужване с качество отговарящо на нашите изисквания. Препоръчваме на всички, които имат потребност от такова осблужване да ползват услугите на Колбис АД..."

Христо Ботев - Новатек България


"... Колбис АД се отличава с надеждност и експедитивност при изпълнение на възложени поръчки и доставки. Фирмата проявява гъвкавост и желание за удовлетворение на желанията на клиентите. При съвместната ни дейност фирмата неизменно е била лоялен и коректен търковки партньор на Балкан Стар. Считаме, че Колбис АД може да бъде препоръчана като компетентен и надежден партньор..."

Балкан Стар - генерален представител за Мерцедес-Бенц на Даймлер Крайслер АД в България


"... Изразяваме своята благодарност към операторите на Xerox цънтър Колбис, за това, че през годините на съвместната ни работа отговаряха на нашите високи изисквания за качество и бързина при изпълнение на съвместните ни проекти..."

Цвятко Кадийски - Ротари Клуб София 
 

"... Оборудването беше доставено и пуснато в експлоатация от Колбис АД в договорения срок. От март 2000г оборудването функционира във всички Областни администрации в Република България, така както се изискваше в Тръжното задание. Колбис АД поддържа изцяло системата и доставя консумативите и хартията. Досега проблеми с доставките и сервиза не сме имали. ..."

Николай Гелев - Директор на дирекция "Информационни технологии и комуникации" при Министерски Савет на Република България

 

"... Имаме удоволствието с настоящото писмо да благодарим на Тарговския Ви екип за професионализма при даване цялостни системни решения в областта на XEROX технологиите. ..."

Олег Чулев -  Началник на Националната Служба по Заетостта

 

"... Изказвам във Ваше лице благодарността си кам "Колбис"-АД за безукорно, точно и в срок изпълнените договорености с Министерството на образованието и науката във вразка с подготовката на изпитни материали. Вашите служители, участвали в работата по тази подготовка, показаха изключитилни професионални и човешки качества и защитиха по чудесен начин избора на МОН да повери изпълнението на тази отговорна задача на "Колбис"-АД. ..."

проф. Димитър Димитров - Мнистър на образованието и науката

 

"... От името на раководството на ИАРА Ви благодаря за коректното отношение и перфектната работа на екипа на Вашата фирма до този момент и се надявам и за в бъдеще сътрудничеството с Вас да продължи по същия начин. ..."

Ерман Занков - Изп. Директор на ИАРА

 

"...През дългогодишното ни партньорство, фирма Колбис - Международен трансфер АД се доказа, като сигурен и качествен изпълнител на доставките и задачите от нашата фирма. ..."

Станислав Костадинов - Управител на Компютър 2000

 

"... Врамките на нашето делово сатрудничество фирмата се проявява като сериозен бизнес партньор, на когото може да се разчита. Ние оценяваме фермата като добър наш клиент. ..."

Пламен Лазаров - Директор Дирекция Операции

 

"... Причината да се избере "Колбис"-АД за основен доставчик и изпълнител на инсталирането на копирна и принтерна техника са следните:

 - високо качество на предлаганото оборудване;

 - опит в доставкитер, инсталирането, гаранционната и извънгаранционна поддръжка в София и страната;

 - добри финансови условия;

 - доставки на място и винаги в срок. ..."

Деян Дънешки - Управител на "НЕТ ИС" ООД

 

"... В съвместната ни работа до сега "КОЛБИС - Международен трансфер" АД оправда очакванията ни и се утвърди като един коректин партньор, който се отнася отговорно към работата и поетите ангажименти. ..."

 Леонид Димов - Началник управление ИТ на "Банка ДСК"

 Новини


28.10.2021
ПОДКРЕПА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

На 19.10.2021г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ...
14.05.2021
КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД отбелязва 30 години успешна дейност

През месец МАЙ 2021г. се навършват 30 години от началото на нашата дейност.Благодарим на всички наши клиенти и партньори за доверието в нас.С годрост продължаваме НАПРЕД. ...
18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават