Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоСчетоводство


Финансова Дирекция

София 1202, ул. Св. Св. Кирил и Методий 47

факс: (02) 9339934

Директор - Боряна Колева

тел.: (02) 9339955, GSM: 088 991999,

 e-mail: boriana@kolbis.bg

Фактуриране:

Мария Гаристова,

тел. (02) 9339954, факс: (02) 9339923

 Новини

 Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtas

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават