Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоПартньориОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТПроект и главна цел: Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-2977-C01


Бенефициент: КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД
 
Обща стойност: :  50 000.00
лв.,


от които 50 000.00 лв. европейско финансиране


и 0.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 19.10.2021г.

Край: 19.01.2022г.


 


 Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават