Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоНовиниПОДКРЕПА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ...


ПОДКРЕПА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

28.10.2021

На 19.10.2021г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура BG16RFOP002-2.089, Проект „Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Срокът за приключване на договора е 19.01.2022г. Общата сума на проекта е 50 000.00 лева, от които 50 000.00 лева европейско финансиране и 0.00 лева национално съфинансиране. Благодарим на институциите от Европейския съюз за финансовата подкрепа! Екипът на КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД

всички новини
 Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават