Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоБилинг услуга


Развитие на билинг услугата

Чрез изграждането на собствена билинг-система "Колбис" АД може да помогне на пощенските станции да премахнат в голяма степен ръчния труд при обработката на писмата.

Чрез поддържането на лиценза неуниверсална пощенска услуга ще дадем възможност на български и чуждестранни фирми  да подготвят и разпращат големи количества писма директно до крайните клиенти.

 Новини


28.10.2021
ПОДКРЕПА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

На 19.10.2021г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ...
14.05.2021
КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД отбелязва 30 години успешна дейност

През месец МАЙ 2021г. се навършват 30 години от началото на нашата дейност.Благодарим на всички наши клиенти и партньори за доверието в нас.С годрост продължаваме НАПРЕД. ...
18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават