Вашата кошница е празна!
w w w . k o l b i s . c o m
Bg En   
началоДокументни услуги


Дирекция "Производство"

Директор - Добрина Колева

Принт център НДК

тел: (02) 952 24 01, 952 64 24

факс: (02) 952 13 57

GSM: 088 8 334747

e-mail: ina@kolbis.bg

 Новини


18.09.2020
Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие

На 14.09.2020г. КОЛБИС МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, Открита процедура ... Партньори

XeroxFujitsuMircosoftNeopostC.P. BourgASTROMauserKirtasОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

дизайн и програмиране: УебДизайн Професионалистите се отличават